Herkules if logo
HERKULES IF
Allianseidrettslag

Friidrett, Fotball, Håndball, turn, skøyter, ski

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Hovedforeningen

Leder Hovedforening
Andre Martini
ifherkules@gmail.com
Tlf: 48 15 50 80

Fotballgruppe

Leder Fotballgruppe
Eirik Groa
post@herkulesfotball.no
Tlf: 986 14 827

Herkules if håndball gruppe

Håndballgruppe

Leder Håndballgruppe
Erik Skogen
skogenerik@hotmail.com
Tlf: 99 79 78 78

Herkules turngruppe

Turnguppe

Leder turngruppe
Signe Martini

herkulesturn@gmail.com
Tlf: 90 98 32 64

Herkules skigruppe

Skigruppe

Leder Skigruppe
Ove Kleppa

skiherkules@gmail.com
Tlf: 92 44 67 42

Herkules if friidrett

Friidrettsgruppe

Leder Friidrettsgruppe
Gunnar Olsen

leder@herkulesfriidrett.no
Tlf: 926 50 753

Herkules if skøytegruppe

Skøytegruppe

Leder Skøytegruppe
Roar Eriksen

roarer@online.no
Tlf: 90 62 78 37

Herkules sykkelgruppe

Sykkelgruppe

Leder Sykkelgruppe
Tormod Aure

tormodaure77@gmail.com
Tlf: 46 70 60 80