Herkules if logo
HERKULES IF
Allianseidrettslag

Friidrett, Fotball, Håndball, turn, skøyter, ski

Treningstider turn

Treningstider Turn

Oppstart konkurransepartier blir uke 33 og bredde uke 35

Turnere som allerede går på et parti, har automatisk rett til plass på partiet over, ved ny oppstart. 

For plass på breddepartier, inntak på konkurransepartier eller oppsett på venteliste, ta kontakt på herkulesturn@gmail.com.

Treningstider, beskjeder og annen informasjon vil til enhver tid være oppdatert på Herkules turn på Facebook. Treningstider ligger også på Herkules IF.no. Gi beskjed hvis du velger å ikke starte på ny sesong.

Spørsmål kan stilles på herkulesturn@gmail.com.

Velkommen til en ny sesong. Vi gleder oss til å se akkurat deg