Herkules if logo
HERKULES IF
Allianseidrettslag

Friidrett, Fotball, Håndball, turn, skøyter, ski

Hovedstyret

Hovedstyret

Leder

Andre Martini
Tlf: 48 15 50 80
ifherkules@gmail.com

Nestleder

Atle Nilsen
Tlf: 91 13 86 44
atle.nilsen@gmail.com

Styremedlem

Hege Fehn
Tlf: 90 73 73 54
Hege.fehn@vegvesen.no

Styremedlem

Jan Johannessen
Tlf: 907 73 588
Jan.johannessen@outlook.com

Styremedlem

Marianne Gravali
Tlf: 900 34 460
gravali@online.no

Styremedlem

Ivar Holand
Tlf: 90 06 66 86
Ivar.holand@hotmail.com

Varamedlem

Tor Sørensen
Tlf: 41 22 19 64
t-soer@online.no

Varamedlem

Arild Gonsholt
Tlf: 90 51 42 83
arildgon@online.no