Herkules if logo
HERKULES IF
Allianseidrettslag

Friidrett, Fotball, Håndball, turn, skøyter, ski

IFO

IFO - Idrettsfritids ordning

Herkules Idrettsfritidsordning (IFO)

Herkules IF starter IFO fra og med høsten 2022 og påmeldingen er åpnet, med siste frist 01. juni. Vi har 30 plasser ledig og det er først-til-mølla som gjelder. På denne siden finner du all praktisk info og selvsagt påmeldingsmulighet for å starte i vår IFO til høsten.

Scroll ned til bunn av siden her for påmeldingslink.

Hva er IFO og hvorfor starter vi med dette i Herkules IF?

Herkules IF ønsker å ta et ekstra ansvar for å skape aktive barn i vår skolekrets. Hverdagsaktivitet er noe vi vet barn i dagens samfunn har mindre og mindre av. Vårt mål med å starte en IFO er at vi skal bidra til å motvirke denne trenden for barna som sogner til vår klubb. Vi skal skape aktivitetsvaner som varer livet ut!

Vår idrettsfritidsordning erstatter etter-skoletid-tilbudet som finnes i SFO på skolene i vårt område. Blir barnet ditt med hos garanterer vi aktivitet hver dag, i et spenn fra fotball til isaktiviteter og turer.

I vår IFO skaper vi en aktivitetsfylt hverdag der vi bruker det fantastiske utgangspunktet vi har med idrettslivet og friluftslivet i Herkules Idrettspark og Skien Fritidspark. Er det noe område i Norge som har bedre forutsetninger for en IFO enn her? Det tror ikke vi!

Praktisk info

Underveis i arbeidet vårt har vi avdekket de spørsmålene folk flest lurer på. Vi forsøker å svare dem ut i en liten Q&A her.

Hva koster det?

Kr. 3000,- i måneden.

Det er bestemt at førsteklassinger får redusert pris på offentlig SFO. Vil dette også gjelde i Herkules IFO?

Nei, vi har foreløpig ikke kapasitet til å matche dette før vi eventuelt får tilslag på søknader eller samarbeid med andre partnere.

Hvor mange plasser har dere?

Vi har fra høsten 2022 plass til 30 barn i vår IFO. Vi har planer om å utvide dette kommende år, men i vårt første år starter vi med 30 barn.

Dette er jo bare et etter-skoletid-tilbud. Hva med oss som trenger SFO-tilbud også på morgenen?

Ditt barn har rett til å velge hvilket SFO-tilbud som det trenger. Om dere kun trenger morgentilbud i SFO på Kjørbekkhøgda eller Moflata, så velger dere bare det i søknaden dere sender til kommunen. Eller så kan dere si opp den delen dere allerede har søkt på.

Kan vi velge å være på Herkules IFO kun enkelte dager i uken?

Nei, ikke slik vårt tilbud er bygget opp per i dag. På sikt kan vi kanskje se på slike løsninger, når omfanget forhåpentligvis blir større. Men enn så lenge er vi avhengig av helukespåmeldinger.

Følger dere skoletidene på Moflata og Kjørbekkhøgda? Og hvordan kommer de seg fra skolen til IFO’en?

Ja, vi følger skoletidene på Moflata og Kjørbekkhøgda. For elevene som skal være med fra Moflata, så går vi sammen med en av våre ansatte eller instruktører fra skolen til Herkules Klubbhus. For elevene fra Kjørbekkhøgda, så organiserer Herkules IFO henting i bil/minibuss.

Når kan jeg hente mitt barn?

Du skal alltid kunne hente ditt barn omtrent når du vil. Vårt nærområde er såpass innholdsrikt at vi aldri er spesielt langt unna Herkules Klubbhus eller et annet hentepunkt.

Hvem er instruktørene på IFO’en?

Vi tar sikte på å ansette 1 person per 15 barn. Altså ønsker vi å ansette 2 personer som alltid er der, med 30 barn, så kommer instruktører i tillegg. Vi har etablert samarbeid med Hjalmar Johansen VGS og elever derfra vil være på plass faste dager i uka. Vi vil i tillegg ha en egen «pool» med instruktører som leies inn for å dekke behovet. Andre instruktører fra samarbeidspartnere som kommer inn med aktivitet (Skien Svømmeklubb, DNT Telemark, våre syv idretter i Herkules IF m.m.) vil komme i tillegg.

Vi vil med dette alltid ha bra dekning med antall voksenpersoner per barn.

Hva slags fasiliteter bruker dere til å ha IFO’en i? Og er det mulighet til å oppbevare klær der sånn at det ligger klart?

Vi kommer til å bruke Herkules Klubbhus, som ble pusset opp til meget god standard i 2020. Her har vi kjøkken og mange ulike rom som kan brukes til aktivitet, leksehjelp og alt som skulle være av interesse. Vi har en garderobe i kjelleren som skal bygges til garderobe for IFO, der det blir mer enn nok av plass til klær og andre ting som trengs oppbevaring for de som er med på IFO’en vår.

Hvordan ser en vanlig IFO-dag ut?

Kort fortalt: Mat, leksehjelp og aktivitet.

Hvordan kommuniserer dere med oss som foresatte?

Vi vil bruke Spond som kommunikasjonsssystem, et system som oftest brukes til dialog med et fotballag, men som har alle nødvendige muligheter til å oppdatere foresatte meget effektivt, og også dele innhold fra dagen slik at dere kan se hva som skjer.

I tillegg er vi veldig opptatte av at dere foresatte skal ha tett kontakt med oss i Herkules IF. Deres innspill gjør Herkules IFO bedre, og det er ikke større forhold enn at vi skal få til dette på en bra måte.

Jeg fikk ikke vært med på informasjonsmøtet den 19.04. Kan jeg se presentasjonen?

Ikke noe problem, den finner du via denne linken.

Hvordan ser dere for dere en årsplan med tanke på aktiviteter?

Vi har satt opp et tenkt scenario, men jobber stadig med innhold og samarbeidspartnere. Du kan imidlertid se årsplanen slik den ser ut per i dag, her (link).

Vil det være tilbud hele dagen i ferier, altså påskehverdagene, vinter, høst og jul?

Fra 1. august til skolestart, fra skoleslutt til 1.juli og i høstferie og vinterferie vil det være aktivitetsuker (fulle dager). IFO vil være stengt i juli, juleferie og påskeferie!

Hva gjør vi hvis vi finner ut av at Herkules IFO ikke var noe for mitt barn allikevel?

Det går fint, vi har samme oppsigelsesordninger som ordinær SFO, så det er mulig å endre i løpet av året.

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Da tar du kontakt med initiativtaker og faglig ansvarlig for Herkules IFO, Eirik Hanssen, på 977 26 036 eller eirik.hanssen@olympiatoppen.no eller leder av Herkules IF, Andre Martini, på 48 15 50 80 eller ifherkules@gmail.com.

Jeg ønsker å melde mitt barn på. Hvordan gjør jeg det?

Ønsker du å melde på ditt/dine barn? Det kan du gjøre her!

Påmeldingslink for Herkules IFO 2022/23: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mTOpXIQRDUOIqBB3Ie97Zva1nXm1ZOpIjQmUEbANPRtUNU0xTlBaNFZNUURaMTBVN0w5MExEOFVTMS4u

Det er de første 30 påmeldte som får plass, så det er bare å melde på allerede i dag. Eller spre ordet til noen du ønsker skal starte på Herkules IFO sammen med ditt barn. Søknadsfrist er 01. juni og påmelding ved innsendt skjema er bindende.

#Jajajabareblimed på Herkules IFO!