IFO

ikont av to barn som leker med en ball

IFO - Idrettsfritids ordning

Dette skoleåret starter Kjøbekkhøgda og Moflata skoler opp med faste idrettsaktiviteter for 1.trinn i SFO-tiden onsdager og fredager. Dette gjør vi i samarbeid med Herkules IF og Gimsøy ungdomsskole. Prosjektet har tilsatt egne instruktører som skal lede disse aktivitetene. Sammen med instruktørene skal elever fra Gimsøy ungdomsskole sørge for aktivitet og lek både ute og inne på SFO disse dagene. Ansatte fra egen SFO, som kjenner elevene best, er med for å sikre at dette oppleves trygt og godt for elevene våre.


Aktiviteten vil finne sted mellom kl. 13.30 og 15.00 både onsdager og fredager. Sammen tror vi at samarbeidet mellom frivillighet og skolene vil sørge for mer aktive, glade og trygge barn. Samtidig håper vi at dette tiltaket vil kunne bidra til at barna ved skolene våre blir inspirert til å delta i fritidsaktiviteter i fremtiden.
Dette prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB og vi har planlagt for at dette skal utvides de kommende årene.

For spørsmål, ta kontakt med ifoherkules@gmail.com

Mer informasjon